Zľava

IPA – ISOPROPYLALKOHOL 99% 1L

8,99

Isopropyl alkohol (skrátene IPA) v 99% koncentrácii. Používa sa na odmastenie povrchov (pred voskovaním, leštením, pastovaním, prípadne na odstránenie zbytkov leštidla a podobne).
Prípravok je možné riediť v požadovanom pomere destilovanou vodou.

Pri práci s isopropylalkoholom používajte ochranné pomôcky (nitrilové rukavice, okuliare).